Norges Største studentidrettsfestival

12-16.oktober 2022

Aktuelt

Bli frivillig!
Hils på SLBC-styret!

Norges største studentidrettsfestival

Hovedsamarbeidspartner

Kom i kontakt med oss