Covid-19 Informasjon

Vi i Studentlekene Bergen Challenge følger situasjonen rundt spredningen av COVID-19 tett, og planlegger for ulike scenarioer. SLBC 2020 blir kanskje ikke samme format som tidligere, men vi kommer til å gjøre vårt beste for å kunne gjennomføre lekene så lenge det er forsvarlig, og i tråd med myndighetenes anbefalinger.

 

Slik situasjonen ser ut nå, håper vi å kunne gjennomføre studentlekene i oktober, og  det gleder oss å meddele at påmeldingsåpning er 11.mai. Hvordan smittebildet utvikler seg i de kommende månedene er derimot svært usikkert, og mye kan endre seg på kort tid. 

 Frem til nå har vi gjort følgende tiltak:

  • Separate kulturbilletter og deltakeravgifter. 

  • Tilrettelagt overnattingstilbud i tråd med FHI sine retningslinjer

  • Tilrettelegger for at idrettene kan arrangeres ihht FHI og myndighetens anbefalinger. 

Dersom arrangementet blir avlyst, vil alle påmeldte deltakere selvfølgelig få refundert sine kulturbilletter og deltakeravgifter. 

Har du spørsmål, kan disse sendes på mail til support@slbergenchallenge.no.