croquet studentcup

HVOR:
NÅR:
KLASSER:
REGLER:

Koengen
Torsdag & Fredag
Mix
World croquet federation

Vi har gleden av å invitere til Norges største croquet-turnering under Bergen Challenge 2020! Dette er idretten for deg som liker å konkurrere uten å bli svett, og for deg som er glad i god stemning på og utenfor banen. 

Croquet har dype røtter innen studentidretten. Allerede på midten av 1800-tallet så man at spillet bød på store, sosiale muligheter, spesielt fordi menn og kvinner kunne spille sammen. Av den grunn ble croquet forsøkt bannlyst i 1890; man fryktet at unge par kunne forsvinne inn i buskene for å «lete etter baller». Kanskje er det også derfor «gressets sjakk» fortsatt spilles av studenter ved både Oxford og Harvard den dag i dag. Vi anser i alle fall croquet for å være den ultimate, sosiale studentidrett – en idrett som selvsagt må innlemmes i Bergen Challenge. 

Det vil bli konkurrert i golf-croquet, en mer spenningsfylt variant av den tradisjonelle hagecroqueten. Turneringen starter med gruppespill på torsdag og sluttspill fredag. Det vil bli regelgjennomgang og trening før turneringen starter torsdag, så om du føler deg ustødig på reglene eller er ny i sporten er det ingen ting å frykte. 

Det skal spilles med to spillere på hvert lag. Om man vil ha med en ikke-student skal laget bestå av fire spillere, der tre av fire spillere må være studenter. Bergen Challenge vil sammen med NHHI Croquet stå for det man trenger av utstyr, men egne køller er selvfølgelig tillat.

Kontaktperson: Olve Wergeland, olve.b.wergeland@gmail.com.