ultimate frisbee studentcup

HVOR:
NÅR:
KLASSER:
REGLER:

SIB Fantoft
Fredag & Lørdag
Mix
BSI Frisbee

En gentlemans sport som vokser videre. Ultimate Frisbee inneholder mange elementer fra ulike sporter satt sammen i en frisk kombinasjon som krever atletisk evne, presisjon og innsats. 5 spillere på hvert lag kjemper om å få frisbeen til motstanderens side av banen. Sporten er mix som betyr laget med de beste kvinnene og mennene vinner!

Kontaktperson: Martin Mushom, martinmushom@gmail.com.